Vision och uppdrag

Vår Vision

"Att skapa en klimatvänlig industri utan behov av fossilbaserade funktionella vätskor."

Vår Mission

"Att skapa och förse den globala industrin med biobaserade funktionella vätskor som möjliggör effektiv produktion av varor. och tjänster"

Följ oss på LinkedIn 

Hur kan vi hjälpa till?