Innovation

För närvarande har Biobase Sweden AB 2 patentportföljer.

Vi utvecklar och tillverkar nya unika industriprodukter från förnybara källor och hjälper industrin att uppnå koldioxidneutralitet. Vi tillämpar en marknadsnära iterativ innovationsprocess som leds av:

- Snabb och flexibel
- Effektiv och dynamisk
- Nära marknaden
- Kommunikativ

Med målet att erbjuda högpresterande biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter med en enastående hållbarhetsprofil.

Hur kan vi hjälpa till?