Innovation

Biobase Sweden AB har för närvarande två patentportföljer.

Vi utvecklar och tillverkar nya unika industriprodukter från förnybara källor och hjälper industrin att uppnå koldioxidneutralitet. Vi tillämpar en marknadsnära iterativ innovationsprocess som leds av:

- Snabb och flexibel
- Effektiv och dynamisk
- Nära marknaden
- Kommunikativ

Med målet att erbjuda högpresterande biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter med en enastående hållbarhetsprofil.

Hur kan vi hjälpa till?