Svenskt GreenTech-företag

Forma en klimatvänlig industri utan behov av fossilbaserade funktionella vätskor.

Svenskt GreenTech-företag

Vi vill skapa och förse den globala industrin med biobaserade funktionsvätskor, som möjliggör effektiv produktion av varor och tjänster. Vi utvecklar unika högpresterande funktionella vätskor med hjälp av våra egna biobaserade formuleringar. Lösningen på dina industriella behov skapas av våra innovativa idéer och vår kunskap.

Vi formar en klimatvänlig industri utan behov av fossilbaserade funktionella vätskor.

Hur kan vi hjälpa till?