Byggnation

För produktdatablad, vänligen kontakta oss

BIO-ROCS

Tätningsmedel för sten och grus

  • Stoppar vatteninträngning under byggtiden
  • Injicerbar vätska
  • Sväller och gelerar vid vattenkontakt

BIO-ROCS är ett giftfritt temporärt tätningsmedel för gjutlager och material i tunnlar, fundament och allmän konstruktion. Produkten är biologiskt nedbrytbar och giftfri. Tekniken är patentsökt.

TILLBAKA TILL PRODUKTER

Hur kan vi hjälpa till?