News

Bio-RENA: Renewable Degreasing Agent

We welcome BIO-RENA, the newest addition to our product portfolio in our Industrial segment. BIO-RENA is a unique bio-based, biodegradable effective Renewable Degreasing Agent for professional

Read More »

Vintern är nu här – är ni redo?

Vintern står runt hörnet vilket innebär problem med fastfruset matavfall. BIO-RELO winter är en helt biobaserad släppolja som förhindrar fuktigt material från fastfrysning och möjliggör

Read More »

How can we help?