Basvätskor

I vårtsortiment av basvätskor finns det för närvarande en produktserie men fler produkter är under utveckling.

BIO-BASE 10/15/22

Varför våra produkter

Våra produkter är biobaserade och biologiskt nedbrytbara.

Våra konkurrenskraftiga produkter löser kundernas utmaningar genom nya innovativa formuleringar.

Våra vätskor smörjer, löser, rengör, kyler och skyddar.