Industri

Nedladdning av produktbladblad på svenska     Nedladdning av produktbladblad på engelska     Nedladdning av faktablad på franska

Ladda ner produktdatabladet

BIO-RELOW

Släppmedel (vinter)

  • Non stick-behandling för transport i låga temperaturer
  • För transport av avfallsmaterial, träflis, lera/jord, mineraler och snö.
  • Sparar tid vid lastning och lossning 
  • Förhindrar effektivt att lera fastnar på grävmaskinens skopor.

BIO-RELO W har utvecklats som ett alternativ till användning av frätande vägsalt och giftig glykol. Produkten kan användas ned till -30 °C och effekten håller i sig under flera lastcykler, dvs. för avfallsmaterial rekommenderar vi att man återanvänder produkten var fjärde last.

TILLBAKA TILL PRODUKTER