Byggnation

Nedladdning av produktbladblad på svenska     Nedladdning av produktbladblad på engelska     Nedladdning av faktablad på franska

Ladda ner produktdatabladet

BIO-FOMO3

Formolja med hög viskositet

  • Hög viskositet/låg flyktighet
  • Särskilt för porösa material (trä och plywood)
  • För vertikala ytor

BIO-FOMO-sortimentet av betongformoljor är en av de få produkter på marknaden som inte innehåller några fossila kolväten. Den aktiva formuleringen ger ett tunt lager tvål i kontakten mellan våt betong och form som förhindrar att den fastnar.

TILLBAKA TILL PRODUKTER