Smörjmedel

För produktdatablad, vänligen kontakta oss

BIO-BASE30

Förnybar basolja

  • Viskositet vid 40ºC : 30 mm²/s, VI=265 (mycket hög)
  • Anilinpunkt 50ºC (mycket hög solvens)
  • Flampunkt (PM) 152ºC
  • Hällpunkt -32ºC
  • Biobaserat kolinnehåll >99%

BIO-BASE 30 är den första produkten i en kommande serie förnybara basoljor för smörjmedel och processoljor. Den unika multikomponentformuleringen ger ett konkurrenskraftigt alternativ till mineraloljebaserade basoljor.

TILLBAKA TILL PRODUKTER