ANTONS TESTSIDA

Innovativa biobaserade teknologier

Vi utvecklar aktivt våra biobaserade idéer till tekniknologier och vidare till produkter.

Vi kombinerar befintliga biobaserade kemiska strömmar till nya innovativa industriella lösningar.

Det finns för närvarande två patentportföljer, och fler under utveckling.